38-Procedure To Follow Company Registration In India

การปฏิบัติตามขั้นตอนในการจัดตั้งบริษัท ในอินเดีย

บริษัท ของคุณมีชื่อเสียงและเป็นผู้ใหญ่เพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่นในระยะยาวในขณะที่กรอกข้อมูลบริการทางกฎหมายทั้งหมดภายใต้การกระทำของ บริษัท ในปี 1956 ในอินเดียพร้อมกับส่วน IPR อื่น ๆ ในเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรในอินเดีย สำรวจรายชื่อทนายความที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ระดับสูงเพื่อนำ บริษัท ของคุณไปสู่ระดับที่สูงขึ้น

บริษัท เป็นกลุ่มคนที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน ที่นี่ในประเทศอินเดียที่มีกฎและระเบียบทางประชาธิปไตยนำคุณมาสู่รูปแบบต่างๆของ บริษัท ตั้งแต่ บริษัท เอกชน บริษัท มหาชน บริษัท เดียวห้างหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัดและอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งหมดนี้มีกฎและกฏที่แยกจากกันสำหรับการจัดตั้งและจัดตั้ง บริษัท เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายในภาคธุรกิจ เช่นเดียวกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่ของสังคมทำให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้ในขณะที่ดำเนินธุรกิจจดทะเบียน บริษัท อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ในอินเดียคุณจะได้พบกับ บริษัท กฎหมายที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงที่มีชื่อเสียงและมีชื่อเสียงในการจดทะเบียนบริษัท ด้วยชุดข้อมูลทางกฎหมายทั้งหมด บริษัท เหล่านี้ทั้งหมดมักจะประกอบด้วยทนายความที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดและทนายความที่ดีที่สุดซึ่งเชี่ยวชาญด้านกฎหมายประเภทต่างๆเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าด้วยบริการที่ปรับปรุงใหม่ บรรดาทนายความที่แท้จริงและผู้บริหารของ บริษัท ได้ดำเนินการกับกรณีที่แตกต่างกันไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในนามของลูกค้า Globaljurix, freetrademarksearch, trademarkattorneys, 365companies, tm-india, india-company-registration คือบางส่วนที่สำคัญของการลงทะเบียน บริษัท ออนไลน์ในอินเดีย ภายใต้พอร์ทัลเว็บเหล่านี้คุณจะพบการลงทะเบียน บริษัท ในเมืองสำคัญทั้งหมดและรัฐของประเทศเช่นการลงทะเบียน บริษัท เดลี บริษัท จดทะเบียน gurgaon การจดทะเบียน บริษัท noida และอื่น ๆ อีกมากมายเช่นใน Hyderabad, Mumbai, Chennai, Punjab, Bangalore, บริษัท จดทะเบียน jammu kashmir และ อื่น ๆ อีกมากมาย. บริษัท เหล่านี้ช่วยคุณทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียน บริษัท ของคุณในอินเดีย

1) ในระยะเริ่มต้นคุณต้องตัดสินใจว่าคุณต้องการจะไปกับ บริษัท เอกชน บริษัท ร่วมหรือ บริษัท ในรูปแบบอื่นหรือไม่

2) หลังจากเลือกรูปแบบความปรารถนาของ บริษัท แล้วเลือกชื่อ บริษัท ของคุณที่ควรจะเป็นเอกลักษณ์และเข้าใจได้ง่ายและจดจำโดยกลุ่มเป้าหมาย

3) ได้รับการอนุมัติจากนายทะเบียนของ บริษัท ในแต่ละรัฐที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่

4) หลังจากได้รับการอนุมัติแล้ว ยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยฟิลด์ต้องระบุรายละเอียดอย่างถูกต้อง

5) แนบหนังสือบริคณห์สนธิและหนังสือบริคณห์สนธิพร้อมกับกำหนดเขตข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินกิจการ ares การดำเนินงาน; สาขาต่างๆของสินค้าและบริการ กลุ่มเป้าหมาย; พื้นที่ที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ชื่อและที่อยู่ของกรรมการและอื่น ๆ อีกมากมายเกี่ยวกับ บริษัท และคณะกรรมการ บริษัท

6) จำเป็นต้องส่งหลักฐานที่จำเป็นเช่นบัตรแพนบัตรประจำตัวประชาชนหลักฐานที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ อีกมากมายในขณะที่ยื่นเอกสารทางกฎหมายและแบบฟอร์มสำหรับการสมัครลงทะเบียน บริษัท ในประเทศอินเดีย

7) หลังจากได้รับการอนุมัติเอกสารทั้งหมดแล้วให้ยื่นขอหนังสือรับรองการจดทะเบียน บริษัท จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ขณะประมวลผลด้วยขั้นตอนและขั้นตอนทางกฎหมายเหล่านี้ ทีมทนายความและทนายความที่เกี่ยวข้องจะแนะนำคุณและช่วยคุณในการทำตามขั้นตอนที่ต้องการ พวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อขอรับใบรับรองการจดทะเบียน บริษัท ในอินเดีย นอกจากนี้บริการด้านกฎหมายของ บริษัท คุณจะพบส่วนอื่น ๆ ของเครื่องหมายการค้า IPR, สิทธิบัตรบทความ, ลิขสิทธิ์และบริการกฎหมายธุรกิจอื่น ๆ ในอินเดีย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *