8

วิธีการป้องกันขั้วบวกและแคโทดของท่อปิโตรเลียม

ระบบการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมการกัดกร่อนอย่างรุนแรงของท่อฝัง, ปลอกบ่อน้ำมันและแผ่นฐานถังเก็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลอกบ่อน้ำมันในบ่อน้ำมันได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการผลิตการพัฒนาและสภาพแวดล้อมของบ่อน้ำมัน มีการกัดกร่อนที่ผนังด้านในและด้านนอกของท่อน้ำมันและบ่อก๊าซและการกัดกร่อนภายในนั้นรุนแรง ดังนั้นวิธีการป้องกันขั้วบวกและขั้วลบของท่อน้ำมัน? ให้เราเข้าใจสั้น ๆ :

1. เพื่อจัดการกับการกัดกร่อนของผนังด้านในของท่อน้ำมันโดยทั่วไปแล้วสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียสารยับยั้งการกัดกร่อนการปรับค่า pH ทักษะการปิดกั้นออกซิเจนจะถูกเพิ่มเข้าไปในพื้นที่วงแหวนของบ่อน้ำมันและ ท่อน้ำมันที่มีความแข็งแรงต่ำจะถูกเลือกในแหล่งน้ำมันและก๊าซกำมะถัน

2. เพื่อจัดการกับการกัดกร่อนของผนังด้านนอกของเคสของบ่อน้ำมันโดยทั่วไปจะใช้ทักษะการบำรุงรักษาแคโทด ตอนนี้ได้รับการยอมรับจากชุมชนป้องกันสนิมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงการผุกร่อนของโครงสร้างเหล็กใต้ดินการบำรุงรักษาแคโทดเป็นวิธีการบำรุงรักษาที่ประหยัดที่สุดสมเหตุสมผลและมีประโยชน์ การบำรุงรักษาแคโทดเป็นทักษะการป้องกันการกัดกร่อนที่ปลอดภัยและซับซ้อน มันมีลักษณะของความสามารถในการบำรุงรักษาที่แข็งแกร่งก่อสร้างง่ายและการลงทุนต่ำ ทักษะนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในภาคปิโตรเคมีและน้ำมันและก๊าซ

ทักษะการบำรุงรักษาแคโทดไม่เพียง แต่สามารถหลีกเลี่ยงการกัดกร่อนของท่อน้ำมันที่สร้างขึ้นใหม่เนื้อหาเว็บฟรีแต่ก็มีประโยชน์อย่างมากสำหรับท่อน้ำมันเก่าที่มีอยู่ มันสามารถยืดอายุการใช้งานและลดจำนวนการเปลี่ยน ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รับจดทะเบียนบริษัท มีความสำคัญมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *